Kurdistan Press 0

Kurdistan Press 0

Kurdistan Press
Swêd
Sal: 1986
Rûpel: 4

Kurdistan Press  rojnameyekî  siyasî  giştî ye.

Derhêner:  Orhan Kotan