Kurdistan 1898 10

Kurdistan 1898 10

Kurdistan 1898 Cilt
Misir
Sal: 1898
Rûpel: 12

Rojnameya kurdî ya pêşî ye ku ew jî li koçberîyê derketîye.

Rojnameyekî siyasî giştî ye.

Derhêner: Miqdad Midhed Bedir  Xan

Rojnameya Kurdistan

ji alîyê lêkolîner û nivîskarê navdar

M. Emîn Bozarslan ve bi tîpên latînî hatîye wergerandin

Kurdistan hejmara 10 di van cîltan de tune ye,

Ev hejmar ji alîyê Ahmed Kanî ve hatîye latînîzekirin û cuda hatîye çap kirin.

û

Rojnameya Kurdistan  ji alîyê weşanxana DENG ve

bi du cîldan dubare di sala1991 an de hatîye çap kirin.