KON

KON

KON
Tirkîyê
Sal: 1979
Rûpel: 16

Rojnameyekî siyasî, şîroveyî ye.

Derhêner:

Abdurrahman Öncel