Hawar Rojname 19

Hawar Rojname 19

Hawar Rojname
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 8

Hawar rojnameyekî şîroveyî, sîyasîi û rêxistinî ye

Aram Basın Reklam ve Yayıncılık Tıc. San. Ltd. Şti.

Adına İmtiyazlı Sahıbi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Bedri Adanır