Dîplomat 447

Dîplomat 447

Dêplomat
Azerbeycan
Sal: 2019
Rûpel: 20
Rojname

Haftalik İctimai-siyasi qazet

Rojnama heftname civakî û sîyasî li Azerbeycanê dertê

Derhêner: Tahir Silêman

Redaktorê Şubeya Azerbeycanê : Nerîman Eyub

Mudûrê xas:  Ramîz Cebrayilof

Rojname (k/azerî) Azerbeycan