Dîplomat 204

Dîplomat 204

Dêplomat
Azerbeycan
Sal: 2013
Rûpel: 8
Rojname

Haftalik İctimai-siyasi qazet

Rojnama heftname civakî û sîyasî li Azerbeycanê dertê

Derhêner: Tahir Silêman

Redaktorê Şubeya Azerbeycanê : Nerîman Eyub

Mudûrê xas:  Ramîz Cebrayilof

Rojname (k/azerî) Azerbeycan