Dicle-Fırat Pêşgotin

Dicle-Fırat Pêşgotin

Dicle-Fırat
Tirkîyê
Sal: 1993
Rûpel: 14

Aylık Fikir Gazetesi

Derhêner: Edip Karahan