Destûr 7

Destûr 7

Destûr
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 24

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf