Destûr 63

Destûr 63

Destûr
Kurdistan
Sal: 2011
Rûpel: 16

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf