Destûr 59

Destûr 59

Destûr
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 20

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf