Destûr 4

Destûr 4

Destûr
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 16

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf