Destûr 19

Destûr 19

Destûr
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 24

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf