Destûr 16

Destûr 16

Destûr
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 28

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf