Destûr 13

Destûr 13

Destûr
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 36

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf