Destûr 11

Destûr 11

Destûr
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 36

Rojnameyek Sîyasî  Giştî ye

Derhêner: Kompanya Solî Telegraf