Dema Nû 211

Dema Nû 211

Dema Nû
Tirkîyê
Sal: 2007
Rûpel: 24
Sîyasî, çandî, kültürel