Dema Nû 176

Dema Nû 176

Dema Nû
Tirkîyê
Sal: 2006
Rûpel: 24
Sîyasî, çandî, kültürel