Çira (Rojname) 1

Çira (Rojname) 1

Çira (Rojname)
Kurdistan
Sal: 2007
Rûpel: 24
Siyasî, kulturî, civakî

Çira Rojname

Rojnameya mehane sîyasî kulturî civakî

Derhêner: DOZ yayinları