Brûsk 6

Brûsk 6

RKNLKT Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî
Belçîka
Sal: 1978
Rûpel: 12
Siyasî Rêxistinî