Brûsk 2

Brûsk 2

Brûsk
RKMLKT Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî
Belçîka
Sal: 1977
Rûpel: 6
Siyasî , Rêxiztinî

Rojnameyek s iyasî, rêxistinî ya mehane ye.

Derhêner: Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî  (RKMLKT