Brûsk 2

Brûsk 2

Brûsk
Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî (RKMLKT)
Belçîka
Sal: 1977
Rûpel: 6
Rojname

Rojnameyekî siyasî, rêxistinî ya mehane ye.

Derhêner: Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî (RKMLKT)