Brûsk 3

Brûsk 3

Brûsk
RKNLKT Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî
Belçîka
Sal: 1977
Rûpel: 4
Rojname

Rojnameyekî siyasî, rêxistinî ya mehane ye.

Derhêner: Rêxistina Kurdên Marksîst-Lenînîstên Kurdistana Tirkî (RKMLKT)