BasNûçe 66

BasNûçe 66

BasNûçe
Kurdistan
Sal: 2015
Rûpel: 10

Rojname ya hefteyî ya nûçeyî

Derhêner: basnews.com

www.basnews.com