Azadîya Welat 155

Azadîya Welat 155

Azadîya Welat
Tirkîyê
Sal: 1999
Rûpel: 16
Nûçeyî, siyasî, rîxistinî,giştî

Zerya Basın ve Yayıncılık San. Tic. Şti.

Adına:  Celalettin Yöyler

Rojnameya  kurdî  hefteyî

Rojname (k) Tirkîyê

Azadîya WELAT

 Li ser navê   ZERYA Basın ve YayınclıkSan.Tic.Ltd..Şti.

Xwedi (adına): CELALETTİN YÖYLER

Gerinendeyê  Weşanê: MEHMET GEMSİZ

 (GenelYaymYönetmeni)

Lijneya Weşanê:

SAMİ TAN, AYNUR BOZKURT, RAHMİ BATUR