Azadî R Taybet

Azadî R Taybet

Azadî R
Tirkîyê
Rûpel: 16
Nşçeyî, Şîroveyî, siyasî

Rojnameya Hefteyî  ya Nûçeyî  û  Şîroveyî

Süreç  İnşaat  Turizm ve Yayıncılık Tic. Şti.

Adina İkramettin Oğuz