Aşîtî – Barış 3

Aşîtî – Barış 3

Aşîtî - Barış
AvrupaBarışMeclisi (ABM)
Almanya
Sal: 2011
Rûpel: 24
Agadarî, siyasî, rêxistinî

Rojnameyek îsiyasî, agadarî û rêxistinî ye.

Derhêner: 

AvrupaBarışMeclisi (ABM)