Armanc R 8

Armanc R 8

Armanc
Yekîtîya Karkerên Demokratên Kurdistan YKDK
Swêd
Sal: 1996
Rûpel: 16
Çandî, Siyasî, Rêxistinî

Armanc rojnameyek îsiyasî, çandî û rêxistinî ye.

Derhêner: Çarçira BasınYayıncılık (ÇBY)

Armanc Rojnameya  Kurdî ya  Mehane

Armanc kovarek îsiyasî, çandî û rêxistinî ye.

Derhêner:

Armanc, Kurdiska Demokratiska Arnetar Unionen  / Yekîtîya Karkerên Demokratên Kurdistan YKDK

Derhêner:  Remzî  Kerîm

1-11/62 jortir rojnamene

Armanc