Armanc R 9/10

Armanc R 9/10

Armanc
Yekîtîya Karkerên Demokratên Kurdistan YKDK
Swêd
Sal: 1996
Rûpel: 24
Çandî, Siyasî, Rêxistinî

Armanc rojnameyekî siyasî, çandî û rêxistinî ye.

 Derhêner: Çarçira Basın Yayıncılık (ÇBY)

Armanc Rojnameya Kurdî ya Mehane

Armanc kovarekî siyasî, çandî û rêxistinî ye.

Derhêner: Armanc, Kurdiska Demokratiska Arnetar Unionen /Yekîtîya Karkerên Demokratên Kurdistan YKDK

Derhêner: Remzî Kerîm