Agirî 141

Agirî 141

Agirî
PDK Îran Partîya Demokrata Kurdistana Îranê
Fransa
Sal: 2010
Rûpel: 12
Nûçeyî, çandî, siyasî, rîxistinî

Rojnameyeke Mehane ya sîyasî û çandî ye

Derhêner: PDK Îran Partîya Demokrata Kurdistana Îranê

www.kurdistanmedia.com/kurmanci/kurmanci.php

Navnîşanaderveyiwelat: AFK B. P. 102- 75623 Paris CEDEX 13 FRANCE

E-mail:

rojnama_agiri@yahoo.com

agiri2003@hotmail.com