ئایەتەكانی ئاپۆ

ئایەتەكانی ئاپۆ

Selım Çürükkaya
Ayetekanê Apo
Sal: 2021

ئایەتەكانی ئاپۆ

Ayetekanî Apo

Kîtaba Aponun Ayetleri bi zimanê kurdîya soranî hatîye wergerandin

Pirtîkekî lêkolînên li ser buyer û gotinên Abdullsh Öcalan yên li Lubnanê

ji alîyê nivîskar û lêkolîner û siyasetvan Selım Çürükkaya ve hatîye amade kirin.

Ev pirtûk di vê linkê de tê dîtin / Bu kîtap bu link üzerinden görülebilir:

https://images.app.goo.gl/5psXvdXWrN9FzYbd9