Yek – Kom Bülten 9

Yek – Kom Bülten 9

Yek – Kom Bülten
Yek Kom Yekîtîya Komelên Kurd li Elmanya
Almanya
Sal: 2010
Rûpel: 34

Bultenekî agadarî, siyasî û
rêxistinî ye.
Yek Kom Bülten Bultena
Yekîtîya Komelên Kurd li
Elmanya ye Haber –
Görüş – Perspektif –
Araştırma