Yek – Kom Bülten 6

Yek – Kom Bülten 6

Yek – Kom Bülten
Yek Kom Yekîtîya Komelên Kurd li Elmanya
Almanya
Sal: 2009
Rûpel: 32

Bultenekî agadarî, siyasî û
rêxistinî ye.
Yek Kom Bülten Bultena
Yekîtîya Komelên Kurd li
Elmanya ye Haber –
Görüş – Perspektif –
Araştırma