Yek – Kom Bülten 1

Yek – Kom Bülten 1

Yek – Kom Bülten
Yek Kom Yekîtîya Komelên Kurd li Elmanya
Almanya
Sal: 2006
Rûpel: 18

Bultenekî agadarî, siyasî û
rêxistinî ye.
Yek Kom Bülten Bultena
Yekîtîya Komelên Kurd li
Elmanya ye Haber –
Görüş – Perspektif –
Araştırma