Vejîn 4

Vejîn 4

Vejîn
PKK Vejîn
Kurdistan
Sal: 1994
Rûpel: 4
Siyasî, Rêxistinî