Têkoşer Înfo Blad 4/5

Têkoşer Înfo Blad 4/5

Têkoşer Înfo Blad
TÊKOŞER Bultena Yekîtîya Karker û Xwendevanên Kurd li Belçîka
Belçîka
Sal: 1987
Rûpel: 58

Bultenekî agadrîyê ya
Komeleya Têkoşer ê ye, ku
Têkoşer piştre guherî bû
Enstîtu.
Derhêner: TÊKOŞER
Bultena Yekîtîya Karker û
Xwendevanên Kurd li
Belçîka