Têkoşer 31

Têkoşer 31

Têkoşer
TÊKOŞER Yekîtîya Karker û Xwendekarên Kurd li Belçîka
Belçîka
Sal: 1986
Rûpel: 24

Têkoşer
Bultekî agadrî sê mehî ya
KomeleyaTêkoşer ê ye.
Komeleya Têkoşer piştre
guherî bû Enstîtu.
Derhêner: TÊKOŞER
Kovara Yekîtîya Karker û
Xwendevanên Kurd li
Belçîka
Kovar Belçîka
Heta hejmar 30 k/t
Piştre k/t/f/h