Stran 7

Stran 7

Stran
Demokratik Kültür Kulübü
Swîsre
Sal: 2012
Rûpel: 20

Bultenekê çandî li ser muzîk
û stranên Kurdî li Swîsre tê
weşandin.
Derhêner: Demokratik
Kültür Kulübü Aylık Bülteni