sosyalîstên şoreşgerên Kurdistan 7

sosyalîstên şoreşgerên Kurdistan 7

sosyalîstên şoreşgerên Kurdistan
Sosyalîstên Şoreşgerên Kurdistan (SŞK)
Fransa
Sal: 2004
Rûpel: 68

Sosyalîstê Xelaskarê
Kurdistanî
Bultenekî siyasî û rêxistinî ye.
Derhêner: Sosyalîstên
Şoreşgerên Kurdistan
(SŞK)