RSDK Înfo 1

RSDK Înfo 1

RSDK Înfo
RSDK Rêxistina Sosyalîsta  Demokratîka Kurdistan
Sal: 2003
Rûpel: 8

Bultenekî agadarî, siyasî û rêxistinî ye.

Derhêner:

RSDK Rêxistina Sosyalîsta  Demokratîka Kurdistan