Kurdishe Kultur Tage e-97

Kurdishe Kultur Tage e-97

Kurdishe Kultur Tage
Malbenda Kulturî  Hanover
Almanya
Sal: 1997
Rûpel: 200

Bultena agadarîyê ya Malbenda Kulturî ya Hanover e.

Derhêner:  Malbenda Kulturî  Hanover