KNK bülten 8

KNK bülten 8

KNK bülten
Kongreya Neteweyî  ya Kurdistanê  KNK
Belçîka
Sal: 2009
Rûpel: 12

Buktenek siyasî  û rêxistinî ye.

Derhêner:

Kongreya Neteweyî  ya Kurdistanê  KNK