KNK bülten 2

KNK bülten 2

KNK bülten
Kongreya Neteweyî  ya Kurdistanê  KNK
Belçîka
Sal: 2007
Rûpel: 24

Buktenek siyasî  û rêxistinî ye.

Derhêner:

Kongreya Neteweyî  ya Kurdistanê  KNK