KNK bülten 1

KNK bülten 1

KNK bülten
Kongreya Neteweyî  ya Kurdistanê  KNK
Belçîka
Sal: 2006
Rûpel: 40

Buktenek siyasî  û rêxistinî ye.

Derhêner:

Kongreya Neteweyî  ya Kurdistanê  KNK