Cezaevleri Bülteni 1

Cezaevleri Bülteni 1

Cezaevi Bülteni
Danimarka
Sal: 2001
Rûpel: 52
Agadraî

Bultea agadarîyên li ser zindanên mêtinkarên Tirkîyê

Derhêner:

Hoybûn Kurdish Culture &Art Center Danimark

Cezaevleri Bülteni