Cezaevi Bülteni 2

Cezaevi Bülteni 2

Cezaevi Bülteni
Almanya
Sal: 1982
Rûpel: 16
Agadraî

Bultena agadarîyên li ser zindanên mêtinkarên Tirkîyê

Derhêner: 

Komal Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti. (KOMAL)

Dengê Komal