Bultena sê mehî ya agahdarîyê 11

Bultena sê mehî ya agahdarîyê 11

Bultena sê mehî ya agahdarîyê
Enstituya Kurdî ya Brukselê
Belçîka
Sal: 1992
Rûpel: 90
Agadarî, rêxistinî

Bultena sê mehî ya agahdarîyê

Agadarî bi kurdî, fransî, hollandî, îngîlîzî, tirkî

Derhêner:  Enstituya Kurdî ya Brukselê -EKB