KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H4

KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H4

KOÇ-KAK
Hollanda
Sal: 1992
Rûpel: 29
Rêxistin

Ev nivisandinên ku li ser kurdan

di rojnameyan de derketine hatine civandin.