KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H3

KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H3

KOÇ-KAK
Hollanda
Sal: 1991
Rûpel: 21
Rêxistin

Ev nivisandinên ku li ser kurdan

di rojnameyan de derketine hatine civandin.