KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H2

KEWARA KOÇ – KAKÊ JI ROJNAMEYAN H2

KOÇ-KAK
Hollanda
Rûpel: 14
Rêxistin

Ev nivisandinên ku li ser kurdan

di rojnameyan de derketine hatine civandin.