KEWARA KOÇ – KAKÊ B6 BELAVOKÊN BIHEVREYÎ

KEWARA KOÇ – KAKÊ B6 BELAVOKÊN BIHEVREYÎ

KOÇ-KAK
Hollanda
Sal: 1985
Rûpel: 42
Rêxistin

Ev nivisandinên ku li ser kurdan

di rojnameyan de derketine hatine civandin.